OM PRÆSTØ VINGÅRD

- VELKOMMEN TIL PRÆSTØ VINGÅRD -

 

 

Præstø vingård, Granabri, er grundlagt af Morten Østergård Hansen i 2010.
Navnet Granabri kommer af gårdens oprindelige navn “Granlygård”. Gården ligger med Præstø By og Fjorden som nærmeste nabo, på en bakketop hævet 22 meter over havet.
At købe vin er en tillidssag, hvor ukendte faktorer vedrørende dyrkning og tilblivelse kan gøre livet surt for en allergier. Dette var en af mine største motivationsfaktorer for selv at dyrke og medvirke til fremstillingen af vores vine

Landbruget som vi erhvervede i 1981 efter endt landbrugsuddannelse, har vi drevet som et effektivt deltids landbrug frem til midten af 90'erne. Arealerne blev herefter

bortforpagtet og midten af nullerne frasalg af dele af jordarealerne. 8 ha omkring ejendommen er herefter det samlede jordtilliggende.

Efter nogle hektiske år med vores campingforretning, blev der lidt overskud af tid, sidst i 0'erne.

Da jeg længe havde gået med en drøm om vinproduktion, blev det hermed startskudet til at plante det første 200 planter i 2010. Vi fandt ud af at det resterende jordtykke lå perfekt til formålet. Samtidig havde vi gennem årene etableret læhegn, remisser samt en lille sø. Læhegnene er vigtige for, at skabe det rette miljø for planterne. Rækkerne ligger på nord syd skråning, på et højdedrag lige syd for Præstø by og fjorden.

Det miljø vi har fået skabt på ejendommen, har samtidig tiltrukket et rigt dyreliv, som vi nyder hver dag. Vi har valgt ikke at indhegne marken, som dog giver lidt udfordringer i ny næ. Hvor rådyr harer og fasaner har hver deres tidspunkt hvor de nyder af kulturen.

 

Vi har samtidig fornøjelsen af forskellige arter af rovfugle. Havørnen er en flittig gæst ved arealerne, sammen med Rørhøg, musvåge, tårnfalken samt forskellige små høgefugle. Det ikke utænkeligt, at nogle af disse fugle vil inspirerer os til tillægs navne på vores vine.

Gården som hedder Granly har et meget karetreistisk portparti, som også vil være en af kendetegnene på vores etiketter.

DSC04234
press to zoom
DSC04236
press to zoom
DSC04253
press to zoom
DSC04262
press to zoom
DSC04223
press to zoom
DSC03991
press to zoom
1/1

-  DYRKNING AF JORDEN  -

Før etablering af vinmarken, som er omkranset af læhegn, har jorden som består af sandblandet lerjord, været dyrket traditionelt. Men den mest leret del, har før tanke om vinmark fået en del halm hestgødning, samt aske fra halmfyr tilført jorden.

Der er idag en god jordstruktur, samt en god ormekultur.

 

Plantevækst udover vinstokkene, bliver styret ved fræsning efter behov, mellem rækkerne. I selve rækken afbrændes tidligt forår småt ukrudt, det er samtidig med til at hindre eventuelle svampesporer.

Vinden som dels kan være en fjende, er samtidig med til at holde rækkerne vel ventileret, så svampetrykket bliver minimeret.

Måske er det en af årsagerne til det ikke har været nødvendigt at svampebehandle gennem årene.

Der bliver tildelt få gram blandingsgødning pr plante hvert år, det kan være svært at styrer mængden ved brug af husdyrgødning.

De 2 ha som er tilplantet nu, er fordelt på røde sorter af: Cantor, Rondo, Bolero, Cabernet Cortis og Reberger. Hvide sorter: Solaris, Muskaris, Phønix samt lidt Orion.

Vi stræber efter en produktion på 10.000 flasker på årsbasis i første omgang. På sigt er der mulighed for yderligere udvidelse, hvis det viser sig hensigtsmæssigt.