DK Fragt 29 kr. Gratis ved køb over 500kr

VORES VINE

VINSTOKKENE

Før etablering af vinmarken, som er omkranset af læhegn, har jorden som består af sandblandet lerjord, været dyrket traditionelt. Men den mest leret del, har før tanke om vinmark fået en del halm hestgødning, samt aske fra halmfyr tilført jorden.

Der er idag en god jordstruktur, samt en god ormekultur.

 

Plantevækst udover vinstokkene, bliver styret ved fræsning efter behov, mellem rækkerne. I selve rækken afbrændes tidligt forår småt ukrudt, det er samtidig med til at hindre eventuelle svampesporer.

Vinden som dels kan være en fjende, er samtidig med til at holde rækkerne vel ventileret, så svampetrykket bliver minimeret.

Måske er det en af årsagerne til det ikke har været nødvendigt at svampebehandle gennem årene.

Der bliver tildelt få gram blandingsgødning pr plante hvert år, det kan være svært at styrer mængden ved brug af husdyrgødning.

De 2 ha som er tilplantet nu, er fordelt på røde sorter af: Cantor, Rondo, Bolero, Cabernet Cortis og Reberger. Hvide sorter: Solaris, Muskaris, Phønix samt lidt Orion.

Vi stræber efter en produktion på 10.000 flasker på årsbasis i første omgang. På sigt er der mulighed for yderligere udvidelse, hvis det viser sig hensigtsmæssigt.